BAKÜ ALIŞVERİŞ VE TİCARET MERKEZİ

Svit House Complex Co. Ltd. Şirketi tarafından 2012 yılında yaptırılan proje binanın betonarme ve çelik taşıyıcı sistemi baz alınarak hazırlanmıştır. Modern çizgilerin hakim olduğu bu projede geniş bir alana yayılmış, insanlarda ferahlık algsı verecek şekilde dizayn edilmiştir.

Modern anlamda kentli kimliği, 19. Yüzyıl sonu ve özellikle 20.yüzyılda, sanayi devrimi sürecinde kentler dönüşürken, kentin içinde yaşayan kentliyi de dönüştürmesi ile ortaya çıktığı söylenebilir. Sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan burjuva (kentsoylu) sınıfı, edindiği ekonomik güç ile kentin gerçek sahipleri haline gelmiş, oluşmakta olan yeni kent kültürünün hem yaratıcısı, hem de taşıyıcısı olmuştur. Bu anlamda modern kentli, kendi çevresi ile yoğun bir etkileşimi olan ve bu etkileşimin de farkında olan, tarihte olduğundan daha aktif bir konuma sahiptir. Öyle ki, modern kentli, kendi bireysel perspektifinden, kent mekânında geçen bir sinematik deneyimin başrolünde gibidir.

 

Bu sinematik deneyimin anlam kazandığı yer kentlinin belleğidir; kentlinin deneyimlerini kendi kişisel hikâyesine dönüştürür. Bu bağlamda deneyimin kendisi eylemi gerektirir ve eylem için de bir zemine ihtiyaç vardır: Bu zemin ise kentin kendisidir. Kişi yaşamı boyunca eylerken, eylemlerinin mevcudiyet kazandığı kent mekânı ile ilişki geliştirir ve kent, bellekte deneyimin anlam kazandığı referans noktalarına dönüşür. Yaşadığı, okula gittiği, eğlendiği, gezdiği, terkedildiği yerler bellekte deneyimin kendisi ile özdeşleşir. Bu anlamda kişinin belleği deneyimi anlamlandırıp, kişinin varoluşunu ortaya koyarken, kentsel mekânı da kendi varoluşunun parçası olarak bireysel ölçekte yeniden üretir. Kişinin hayattaki eylem ve deneyimleri, kentin deneyimlenmesine de dönüşür.

 

Svit House Complex Co. Ltd. şirketinin bu projede, kent kültürünü güçlendirme amacı taşıması, simge değerinin olmasının hedeflenmesi, arazinin kentin çeperinde, yüksek rakımda yer alması sebebiyle kente tepeden bakması, rekreasyon amacı taşıması bize kent, kentlilik, bellek, deneyim ve yürümek kavramlarını aklımıza ilk olarak getirdi. Ve bu kavramlar doğrultusunda projeyi oluşturmayı amaçladık.

İSTANBUL